Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της κοινότητας είναι το σχήμα της.

Ο κυκλικός σχεδιασμός θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό στο σχήμα της κοινότητας ακολουθώντας την σοφία και την εξαιρετική γεωμετρία της φύσης.

Ο κυκλικός σχεδιασμός προσφέρει την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το μέγιστο κοινωνικό όφελος. Η αρχιτεκτονική, στην αποδοτική εφαρμογή της, χρησιμοποιεί την ελάχιστη ποσότητα υλικών για την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη δυνατή δόμηση. Καθώς τα υλικά βελτιώνονται κι αλλάζουν, το ίδιο θα συμβαίνει στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασμό. Αυτό αυξάνει τα πλεονεκτήματα και επεκτείνει τις ανέσεις, τα αγαθά και τις υπηρεσίες καθιστώντας τα προσιτά σε όλους.

Ένας δρόμος σε σχήμα δαχτυλιδιού θα περνάει γύρω από τα κτίσματα της κοινότητας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και το ίδιο μέγεθος απόστασης από κάθε σημείο. Αλληλοσυνδεόμενα μονοπάτια και ρυάκια θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του τρισδιάστατου δασό-κήπου που δημιουργείται σε ολόκληρη την επιφάνεια της κοινότητας, αλλά και για βιοκλιματικούς σκοπούς.

Μεγάλες και μικρές τεχνητές λίμνες επίσης θα δημιουργηθούν προσφέροντας ένα πιο σταθερό και φιλικό κλίμα τόσο στην φύση όσο και στον άνθρωπο.

Στο κέντρο της κοινότητας θα βρίσκεται ένα Συγκρότημα Γεωδαιτικών Θόλων (Geodesic Dome Cluster) το οποίο θα αποτελείται από 5 αλληλοσυνδεόμενους Γεωδαιτικούς Θόλους. Κάθε ένας από τους 5 θόλους θα είναι πολυχρηστικός  εξυπηρετώντας πολλές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα, τέχνες, εκπαίδευση, έρευνα, αναψυχή κτλ.

telaithrion full view

Προχωρώντας από το κέντρο και προς τα έξω και μέσα από τον δασό-κήπο, 3 Yurt Ενότητες (Yurt Modules), αποτελούμενες από 7 αλληλοσυνδεόμενα yurt, 6 ατομικά κι ένα κεντρικό ως χώρος κοινής πρόσβασης.

Η τοποθέτηση τους θα γίνει ομοιόμορφα γύρω από το κέντρο της κοινότητας.  Αυτές οι ενότητες θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για κατοικίες και φιλοξενία.

yurt module and lake

Μετά από υπολογισμούς γύρω από τις διατροφικές και χωροταξικές ανάγκες που έγιναν με βάση το κομμάτι γης που ήδη είναι μέρος του εγχειρήματος, το μέγεθος του πληθυσμού αναμένεται να ξεκινήσει με περίπου 15 άτομα και σταδιακά να μεγαλώσει έως περίπου τους 30 ανθρώπους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ίδια η κοινότητα, θα θεωρηθεί ως ένα δυναμικό, εξελισσόμενο και ολοκληρωμένο σύστημα και όχι με στατική δομή. Αρχικά, οι περισσότερες κατασκευές θα γίνουν με το χέρι και με παραδοσιακές μεθόδους και τοπικά υλικά.

Ο τελικός μας στόχος, ωστόσο, είναι να αξιοποιήσουμε τους τύπους των κατασκευών και των προκατασκευασμένων τεχνολογιών για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα εξελιχθούν αναλόγως, αλλά θα παραμένουν πάντα φυσικά και τοπικά.